≡ Menu

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

{ 8 comments… add one }
 • Tina tran January 13, 2020, 9:49 am

  Xin thanh ca giuse phu ho cho gd con được moi su bang an va manh khoe, xin thanh giuse cho con khỏi bệnh , lay chua giesu con xin tín thác vào chua !AMen

 • Tuyen December 28, 2019, 10:44 pm

  Xin ông thánh Giuse cho con mau bán được nha và ổn định trong nhà mới.🙏🙏🙏

 • Hương Phạm December 15, 2019, 5:11 am

  Xin Ong Giuse phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe và bình an.🙏

 • Huong Pham December 13, 2019, 9:18 pm

  Xin Ông Thánh Giuse phù hộ và gìn giữ con được khỏe mạnh. Amen .

 • Dchau December 6, 2019, 2:03 am

  Xin Ong Thanh Giuse Chua binh cho vo Chong con. Amen.

 • Nguyễn Hữu Quốc November 2, 2019, 12:46 am

  Xin Thánh Giuse cầu cho gia đình chúng con!
  Amen.

 • Trang Pham October 25, 2019, 9:03 am

  Xin ong thanh giuse phu ho cho anh con phau thuat thanh cong va on lanh benh

 • Vũ Ngọc Vinh June 30, 2019, 11:00 pm

  Xin Thánh Giuse phù hộ, gìn giữ gia đình chúng con. Amen.

Leave a Comment

Next post:

Previous post: