≡ Menu

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh

Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • Van Tran January 11, 2019, 2:48 am

    Kinh Thiên Thần Bản mệnh
    “Lạy Thiên Thần của Thiên Chúa, Đấng Bảo Vệ thân yêu của con, Tình Yêu Chúa thúc đẩy Ngài canh phòng bảo vệ con suốt ngày đêm. Xin hãy ở bên con để soi sáng và bảo vệ, chỉ huy và hướng dẫn con. Amen”.

  • Minh Quân August 18, 2018, 1:22 pm

    Hỡi Thiên Thần của Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh mà lòng từ ái Chúa. Trao phó con cho Ngài xin soi sáng, xin giữ gìn cùng dìu dắt cai quản con.Amen

Leave a Comment