≡ Menu

Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

{ 4 comments… add one }
 • Nguyễn hoàng lâm August 19, 2017, 9:03 pm

  Xin chúa gìn giũ con cho khỏi mất lòng chúa ,amen.

 • Dang January 24, 2016, 8:33 pm

  Rất tot. Cam on bạn rất nhieu. Xin thien chua luon ban xuong nhieu on lanh cho ban nhe

 • Nguyễn trung hiếu October 1, 2015, 11:52 am

  Lạy chúa xin đoái thương gia đình con

 • Đạo October 23, 2014, 4:40 pm

  Thiếu đoạn cuối này:
  >>
  Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
  >>

Leave a Comment