Kinh Sấp Mình

by Stephen on September 21, 2009 · 3 comments

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

{ 3 comments… read them below or add one }

Dang January 24, 2016 at 8:33 pm

Rất tot. Cam on bạn rất nhieu. Xin thien chua luon ban xuong nhieu on lanh cho ban nhe

Reply

Nguyễn trung hiếu October 1, 2015 at 11:52 am

Lạy chúa xin đoái thương gia đình con

Reply

Đạo October 23, 2014 at 4:40 pm

Thiếu đoạn cuối này:
>>
Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
>>

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: