≡ Menu

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

{ 1 comment… add one }
  • Thuan December 16, 2016, 3:00 pm

    Con cam on Chua da ban cho con va gia dinh duoc binh an va hanh phuc. Con cung xin. Chuc tat ca moi nguoi trong mua Giang Sinh nay duoc tran day hong an cua Chua va Me Marya.

Leave a Comment