≡ Menu

Các Dấu Thánh

Dấu Thánh Giá:

Nhân Danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen

 


 

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá +, xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.

 


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: