Kinh Ăn Năn Tội

by Stephen on September 20, 2009 · 10 comments

Tiếng Việt: Kinh Ăn Năn TộiEnglish: Make the Act of Contrition
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.O my God, I am heartily sorry for having offended you and I detest all my sins, because of your punishments, but most of all because they offend you, my God, who are all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen.

 

Kinh Ăn Năn Tội là một kinh thể hiện sự xám hối của người phạm tội. Kinh này thường được đọc khi xưng thú tội lỗi với linh mục trong lúc xưng tội và thực hiện bí tích giải tội.

 
There is another popular version in English:

O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because I dread the loss of Heaven and the pains of Hell; but most of all because they offend Thee, my God, Who art all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen.


Canadian Version:

My God, I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do good,
I have sinned against You whom I should love above all things.
I firmly intend, with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin.
Our Saviour Jesus Christ, suffered and died for us.
In His name, my God, have mercy.

British Version:

Oh My God, I am sorry very sorry for all my sins.
because they are despising oh lord, oh are.
I firmly intend, with your help of your son,
to make up for my sins and to love as I should.
Amen.

Latin Version:

Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum,
eaque detestor, quia peccando,
non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum,
sed praesertim quia offendi te,
summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris.
Ideo firmiter propono,
adiuvante gratia tua,
de cetero me non peccatorum peccandique occasiones proximas fugiturum.
Amen.

{ 10 comments… read them below or add one }

Loc X Nguyen March 17, 2018 at 3:16 pm

Amen!

Reply

Tu Dinh November 20, 2017 at 10:38 pm

Dung day . Toi da 30 Nam roi khong xung toi , hay nhu cac kinh con Nho mang mang . Co ai doc thi minh doc Theo va Nho . Sap xung toi roi moi Mơ trang web nay . Xin cam on Chu nhan cua trang web

Reply

Thành May 16, 2017 at 11:55 am

Con là người tôi lỗi. Nhưng Chúa vẫn thương con. Cảm tạ Chúa cho con một hình hài quá hoàn mỹ. Cám ơn Mẹ luôn nâng đỡ con. Con thật hạnh phúc

Reply

Thong Nguyen November 17, 2014 at 8:41 am

Xin cam on Anh nhieu da lam nen trang web nay. Rat huu ich va giup nhieu nguoi thuoc kinh de cau nguyen. Nguyen xin Chua ban nhieu Tinh Yeu , hong an va on sung xuong cho Anh va gia dinh. Xin Chua tiep tuc chuc lanh va ban cho.anh nhieu on khon ngoan va long nhiet thanh, hang say phung su Chua va phuc vu cho moi nguoi. Xin cam on Anh nhieu.
em: Thong (nguoi em cua anh trong Chua Giesu )

Reply

minh Học September 11, 2014 at 11:55 am

Amen!

Reply

chi October 28, 2013 at 11:25 am

Lau ngay ko dọc kinh

Reply

Ha dung February 24, 2013 at 10:54 pm

Rất có ích nhiều cho những ng quên.

Reply

Trường January 27, 2013 at 9:30 pm

Chủ nhân của web này ko tạo ra những kinh đó, nhưng chỉ là viết lại những kinh đó để mọi người dễ dàng tra cứu mà thôi.

Reply

T V P December 23, 2012 at 5:42 am

Cam’ on ra’t nhieu, vi toi da lau khong^ doc kinh nay nen toi da quen ma’t.. please god have mercy on me for I have sins

Hom nay toi duoc xung toi vi vao dip gia’ng sinh toi phai doc kinh an nan toi nhung lai khong nho’ bat dau lam sao nen google thi tim ra trang web nay.

Cam on ra’t nhieu toi da nho’ lai kinh an nan toi va hua’ se khong de long yeu chu’a thuong nguoi bi nguoi lanh nua.

Reply

Tuan Tran November 9, 2012 at 12:28 am

Kinh an nan toi giup cho toi vuoc nhieu kho khan va cam on Chua da chi dinh cho chu nhan cua web nay, tao ra nhung kinh cua Chua va web nay rat co huu ich cho anh chi em chung ta.

Reply

Leave a Comment

Next post: