≡ Menu

Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên toà Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

{ 36 comments… add one }
  • Vicky April 2, 2020, 4:03 am

    Lạy Thánh cả Giuse xin cha cầu bầu cùng chúa cho nhân loại hết dịch bệnh, và xin cha gìn giữ gia đình con trong tay cha. Xin Cha cho chồng con được nghe tiếng Chúa để cùng con thờ Phượng chúa. Amen.

  • Hue March 30, 2020, 12:12 pm

    Lạy thánh Giuse, xin ngài ban cho chồng con nhận biết Chúa, sống đời sống đức tin và gd con được bình an

  • Maria March 30, 2020, 8:15 am

    Lay Cha Thanh Guise Me Maria xin cho gdinh Chung con dc Binh an nhat la Chong cua con biet khon ngoan sang suot va biet kinh so Chua de tro ve voi Chua trong mua chay Thanh Thien va them duc tin trong Tinh yeu thuong Chua ban cho con xin ta on Amen

Lời Bình Trang 2/212

Leave a Comment