≡ Menu

Kinh Trước Bữa Ăn

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

{ 4 comments… add one }
 • Alexander Doan May 17, 2019, 9:56 am

  Bless us, O Lord, and these, your gifts, which we are about to receive from your goodness. Through Christ, our Lord. Amen.

 • ĐĂNG DZOANH BÙI December 27, 2017, 5:19 am

  Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi vô cùng, con xin Chúa dủ Lòng Thương Xót mà tha thứ những lỗi lầm cho con, hôm nay con ở trước Lòng Thương Xót của Chúa mà thành khẩn xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con cả hồn, xác, tâm thần, để con có đủ can đảm và nghị lực cầu xin Ngài ban ơn rất trọng cho con gái và con trai của con, mau chóng được Chúa dẫn đưa về cuộc sống tốt lành của người con Chúa là:
  “Thể hiện được Tin, Cậy, Mến, biết phụng sự Chúa, yêu mến tha nhân, nhất là biết thể hiện tinh thần Bác Ái với chính những người trong gia đình của chính mình”.
  Lạy Chúa, gia đình con chỉ mong được đóng góp 1 hạt muối trong biển khơi bao la, cùng nhân loại xây dựng Hòa Bình cho toàn thế giới, bằng chính Thánh Giá mà Chúa trao ban cho gia đình con bấy lâu và bây giờ, nhưng xin Chúa lượng sức con để cho con có đủ can đảm và nghị lực mà vác Thánh Giá Chúa trao cho nên.
  Lạy Chúa Giêsu xin Ngài hãy đến, hãy lấy Máu Thánh quí trọng của Ngài tắm gội thân con và các con của con, cháu ngoại của con, hãy đổ tràn trên chúng con Thánh Thần của Chúa, xin chớ để gia đình chúng con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

 • An Huy Hoàng June 15, 2017, 1:01 am

  Thank those who posted this prayer. God bless them

 • Linh October 28, 2014, 9:23 am

  Like

Leave a Comment

Next post:

Previous post: