Bà Maria Mađalêna

by Stephen on February 22, 2012 · 2 comments

Trong Phúc Âm, ngoại trừ mẹ Ðức Giêsu, ít phụ nữ được vinh dự bằng Maria Mađalêna. Tuy nhiên, ngài rất thích hợp là quan thầy của những người bị phỉ báng, vì trong Giáo Hội, luôn luôn người ta cho rằng ngài là người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt rửa chân Ðức Giêsu trong Phúc Âm theo Thánh Luca (7:36-50).

Hầu hết các học giả ngày nay đều cho rằng sự lẫn lộn ấy không có căn bản Phúc Âm. Maria Mađalêna, chính là “Maria Mácđala”, người được Ðức Kitô chữa khỏi “bảy quỷ” — đó là một biểu thị về sự quỷ ám nặng nề hoặc, có thể, bị bệnh nặng.

Maria Mađalêna là một trong những người “đã giúp đỡ các ngài (Ðức Giêsu và Nhóm Mười Hai) bằng các phương tiện của họ.” Maria Mađalêna là một trong những người đứng dưới chân thập giá Ðức Giêsu với Ðức Mẹ. Và, trong các nhân chứng “chính thức” đã được chọn để chứng kiến sự Phục Sinh, thì ngài là một trong những người được ưu tiên đó.

Có lẽ Thánh Maria Mađalêna từng mỉm cười khi bị “nhận diện sai lầm” trong 20 thế kỷ. Tuy nhiên, chắc chắn rằng ngài không cho đó là điều khác biệt. Tất cả chúng ta là kẻ có tội đều cần đến ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, dù tội lỗi chúng ta có kinh khiếp hay không. Quan trọng hơn nữa, cùng với thánh nữ, tất cả chúng ta là các nhân chứng “bán chính thức” của sự Phục Sinh.

{ 2 comments… read them below or add one }

(T_T) February 22, 2012 at 11:47 am

Và chúng ta có thể hiểu được tại sao trong số các môn đệ nữ thì Maria Mađalêna được ưu ái. Vì Chúa Giêsu có nói: “Ai được tha nhiều thì yêu mến nhiều, ai được tha ít thì yêu mến ít”. Bà đã được tha nhiều vì bà đầy tội lỗi, nên bà yêu mến Chúa Giêsu nhiều, bà cũng đã trở nên thánh thiện tiến xa hơn các phụ nữ khác.

Reply

(T_T) February 22, 2012 at 11:42 am

Đơn giản mà nói các học giả ngày nay thiếu kiến thức, chỉ biết đọc kinh thánh theo nghĩa đen.
“Bảy quỷ” ở đây chính là “bảy mối tội đầu”. Và chúng ta cũng biết tội lỗi là do chúng ta nghe theo cám dỗ của ma quỷ. Rõ ràng là bà Maria Mađalêna không bị quỷ nhập và mất hết kiểm soát ý chí rồi Chúa Giêsu đến đuổi quỷ ra khỏi như các trường hợp khác. Vì vậy trường hợp của bà Maria Mađalêna thì bà là người đầy tội lỗi. Chính bà đã khóc dưới chân Chúa và xức dầu thơm cho Người. Và cũng vì bà mà Chúa Giêsu mới có thêm danh tiếng là kết bạn với người tội lỗi.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: