Giuse

by Stephen on September 25, 2009 · 0 comments

I-sa-ác con của Abraham lấy Rebeca làm vợ và co hai người con sinh đôi, người sinh ra trước tên là Ê-sau và người sinh ra sau tên Gia-cốp. Tuy Gia-cốp la em nhưng đã được Cha mình chúc phúc và trao quyền thay thế Cha cai trị muôn dân. Gia-cốp có 12 người con và trong sô này, Gia-cốp thương nhất là người con áp út là Ben-gia-min và tên Giu-se.
Giu-se thì lại thường mơ thấy sự lạ. Một hôm, Giu-se đang gánh lúa với anh em. mơ thấy 11 bó lúa của các anh mình đều đến xung quanh và sấp mình trước bó lúa của Giu-se. Hôn khác, Giu-se lại mơ thấy mắt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao đều sấp trước mặt của ông. Giu-se se đem các giất mơ khể cho các anh nghe. Các anh của Giu-se đem lòng ghen tức một phần thấy cha thưong Giu-se hơn, phần khác thấy em mơ những đều toàn có dụ ý cai trị họ, cho nên các anh bày mưu và bán Giu-se cho người Is-ma-en để đem qua Ai-cập làm nô lệ. Các anh của Giu-se lấy áo của anh rồi đem về nhà nói dối với cha là Giu-se đã chết. Gia-cốp tưởng thiệt liền khóc tương con trai út của ông.
Trong khi đo Giu-se ở bên Ai-cập làm thị vệ, và nhờ được ơn Thiên Chúa, Giu-se luôn được thành công trong mọi việv. Chủ của Giu-se đã tin tưởng Giu-se và trao cho Giu-se các công việc trong nhà. Ngoài ra Giu-se còn có cơ hội giúp vua Ai-cập, giải đáp thắc mắc về các giấc chiêm bao của vua. Vua Pha-ra-ô nằm chiêm bao, vua thấy con bò béo đang ăn cỏ, bị 7 con vò ốm dước sông lên ăn thịt. Rồi vua lại thấy 7 bông lúa mẩy do một gốc nở ra, bị 7 bông lúa lép nuốt. Không một pháp sư nào giải nổi niềm chiêm bao. Quan hầu rượu của vua giới thiệu Giu-se. Giu-se giải thích ch ovua: Chính Chúa cho vua hiểu ý nghĩa. Hai chiêm bao trên cùng một nghĩa: Rồi đây trong nước sẽ được mùa 7 năm, rồi co 7 năm mất mùa đói khát. Vua phải cho người thu cất hoa lợi trong 7 năm để phòng lúc đói. Thế là vua đặt Giu-se làm quan cầm quyền cả nước.

Khi ấy nạn đói kém khắp các xứ. Dân chúng đến xin vua Ai-cập bán lúa. Giu-se cho mở kho lúa bán cho dân. Bên xứ Ca-na-an, nơi cha của Giu-se cũng đang trong tình trạng đói kém. Gia-cốp nói các con trai lớn qua bên Ai-cập để mua lúa.

Thế là Giu-se gặp lại được các anh của mình. Giu-se không đem lòng trả thù nhưng ngược lại còn thương họ. Giu-se bán lúa cho các anh đem về nhà và còn cho các anh thêm tiền nhét trong mỗi bao lúa. Khi ba của Giu-se chết, ông đã về chôn cất ba ông cùng với các anh của ông. Các anh của ông đã đến quỳ trước ông và xin lỗi. Giu-se anh ủi họ và nói với họ rằng Thiên Chúa đã biến những sự dữ hóa lành và ông không hề trách các anh của ông.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: