≡ Menu

Giuse

I-sa-ác con của Abraham lấy Rebeca làm vợ và co hai người con sinh đôi, người sinh ra trước tên là Ê-sau và người sinh ra sau tên Gia-cốp. Tuy Gia-cốp la em nhưng đã được Cha mình chúc phúc và trao quyền thay thế Cha cai trị muôn dân. Gia-cốp có 12 người con và trong sô này, Gia-cốp thương nhất là người con áp út là Ben-gia-min và tên Giu-se.
Giu-se thì lại thường mơ thấy sự lạ. Một hôm, Giu-se đang gánh lúa với anh em. mơ thấy 11 bó lúa của các anh mình đều đến xung quanh và sấp mình trước bó lúa của Giu-se. Hôn khác, Giu-se lại mơ thấy mắt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao đều sấp trước mặt của ông. Giu-se se đem các giất mơ khể cho các anh nghe. Các anh của Giu-se đem lòng ghen tức một phần thấy cha thưong Giu-se hơn, phần khác thấy em mơ những đều toàn có dụ ý cai trị họ, cho nên các anh bày mưu và bán Giu-se cho người Is-ma-en để đem qua Ai-cập làm nô lệ. Các anh của Giu-se lấy áo của anh rồi đem về nhà nói dối với cha là Giu-se đã chết. Gia-cốp tưởng thiệt liền khóc tương con trai út của ông.
Trong khi đo Giu-se ở bên Ai-cập làm thị vệ, và nhờ được ơn Thiên Chúa, Giu-se luôn được thành công trong mọi việv. Chủ của Giu-se đã tin tưởng Giu-se và trao cho Giu-se các công việc trong nhà. Ngoài ra Giu-se còn có cơ hội giúp vua Ai-cập, giải đáp thắc mắc về các giấc chiêm bao của vua. Vua Pha-ra-ô nằm chiêm bao, vua thấy con bò béo đang ăn cỏ, bị 7 con vò ốm dước sông lên ăn thịt. Rồi vua lại thấy 7 bông lúa mẩy do một gốc nở ra, bị 7 bông lúa lép nuốt. Không một pháp sư nào giải nổi niềm chiêm bao. Quan hầu rượu của vua giới thiệu Giu-se. Giu-se giải thích ch ovua: Chính Chúa cho vua hiểu ý nghĩa. Hai chiêm bao trên cùng một nghĩa: Rồi đây trong nước sẽ được mùa 7 năm, rồi co 7 năm mất mùa đói khát. Vua phải cho người thu cất hoa lợi trong 7 năm để phòng lúc đói. Thế là vua đặt Giu-se làm quan cầm quyền cả nước.

Khi ấy nạn đói kém khắp các xứ. Dân chúng đến xin vua Ai-cập bán lúa. Giu-se cho mở kho lúa bán cho dân. Bên xứ Ca-na-an, nơi cha của Giu-se cũng đang trong tình trạng đói kém. Gia-cốp nói các con trai lớn qua bên Ai-cập để mua lúa.

Thế là Giu-se gặp lại được các anh của mình. Giu-se không đem lòng trả thù nhưng ngược lại còn thương họ. Giu-se bán lúa cho các anh đem về nhà và còn cho các anh thêm tiền nhét trong mỗi bao lúa. Khi ba của Giu-se chết, ông đã về chôn cất ba ông cùng với các anh của ông. Các anh của ông đã đến quỳ trước ông và xin lỗi. Giu-se anh ủi họ và nói với họ rằng Thiên Chúa đã biến những sự dữ hóa lành và ông không hề trách các anh của ông.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: