Hình 14 Đàng Thánh Giá

by Stephen on October 20, 2009 · 3 comments

» Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

{ 3 comments… read them below or add one }

Phero VO HAI DIEN March 27, 2014 at 10:41 pm

Xin het long cam on Quy Vi da cung cap nhung thong tin, hinh anh that dep de tien su dung trong kinh nguyen. Xin Chua ban them long tin va dao duc cho tat ca Quy Vi

Chuc Quy Vi mua Chay thanh 2014 thanh thien, tran day niem vui trong Chua Kito Phuc Sinh

Reply

huong October 23, 2013 at 2:50 am

Chúa có tấm lòng cao quý và nhân từ

Reply

Đa Minh Hoàng February 10, 2013 at 8:26 pm

Lạy chúa thế là nhâm thình đã từ giã ra đi và nhường chổ cho quý tỵ bước vào , con xin chúa hảy cho nhâm thìn đem đi những gì u tối trong tâm trí linh hồn của chúng con . để rồi quý tỵ đến xin chúa biến đổi và ban thêm lòng Tin ,Cậy , Mến đang con rất non kém của chúng con . Để chúng con luôn tín thác mọi sự tay ngài ,nhất là trong năm mới quý tỵ này . lạy chúa giê su ! con cần chúa , con xin cảm tạ chúa đã chết trên thập giá vì tội con, con xin mở cửa lòng để đón nhận chúa vào đời con ,là chúa và là đấng cứu độ con ,xin hảy làm chủ cuộc sống con ,xin hảy làm con nên như thánh ý chúa muốn .Amen!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: