Lịch Công Giáo – Tháng 11, 2013

by Stephen on February 16, 2013 · 1 comment

Chúa NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
1
28
Lễ Các Thánh
Lễ Buộc
2
29
3
1/10
Chúa Nhật 31
Thường Niên
(Tại Hoa Kỳ đổi giờ 2:00 AM  1:00 AM)
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
Chúa Nhật 32
Thường Niên
11
9
Veterans’ Day
(Hoa Kỳ)
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
Chúa Nhật 33
Thường Niên
18
16
19
17
20
18
21
19
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ Nhớ
22
20
23
21
24
22
Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng
Kết Năm Đức Tin
25
23
26
24
27
25
28
26
Thanksgiving Day
(Hoa Kỳ)
29
27
30
28

 
Trở về trang chính: lịch công giáo

{ 1 comment… read it below or add one }

Ngan Nguyen November 21, 2013 at 10:09 pm

Xin cau Nguyen cho Gia dinh con

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: