Thiên Ðàng

by Stephen on September 23, 2009 · 2 comments

thien-dang Chúa Giêsu nói Người đi dọn chỗ cho chúng ta. Một người chết, với đời sống ân sủng trong linh hồn, sẽ lên thiên đàng ngày giờ Chúa xét thấy họ đã sắn sàng.

Thiên đàng là nhà chúng ta ở cùng với Chúa cha. Bây giờ chúng ta biết Chúa, nhưng một cách gián tiếp, chúng ta không thể thấy Ngài. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Ngài “mặt đối mặt”.

Chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa toàn trí, toàn năng, toàn thiện và cực thánh; chúng ta sẽ thấy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta thấy Thiên Chúa, tâm trí chúng ta sẽ chứa đầy Ngài, và với ý chí, chúng ta sẽ hoàn toàn yêu mến Ngài. Chúng ta sẽ sống đời sống vĩnh cửu với Ngài, chúng ta sẽ được hưởng một niềm hạnh phúc bất diệt.

Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô là Người đã chết cho chúng ta; chúng ta sẽ thấy Mẹ Người, các thiên thần và các thánh, thân nhân và bạn hữu chúng ta; chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời với các ngài.

Những người ở trên thiên đàng bây giờ là phần tử của Giáo Hội Chúa Kitô, được Người cứu rỗi. Họ được hạnh phúc trọn vẹn; nhưng họ hướng về Ngày Tận Thế, ngày mà linh hồn và thân xác họ được kết hiệp lại, và ngày mà Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất. Bây giờ, họ cầu nguyện cho tất cả những ai còn đang ở trần thế và luyện ngục.

{ 2 comments… read them below or add one }

Giuse tran gia quyet October 14, 2013 at 2:38 am

Ai cung nhu ai. Nguoi be nhat la n lon nhat va nguoc lai.

Reply

God in my heart January 28, 2011 at 11:32 am

con xin lỗi trước vì diều con sắp hỏi có lẽ không nằm trong chủ đề, con muốn biết thêm về thiêng đàng cụ thể như thiên thần nào đứng đầu trong thiên đàng về thứ bậc cuả các thiên thần, hinh dáng của họ thien đàng thường được mô tả như thế nào…v v xin cha giúp con con đang cần những tài liệu này cám ơn cha

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: