Bạn thật bạn giả

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn,
  khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù.
 2. Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ,
  lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa.
 3. Đừng bao giờ tin vào thù địch;
  vì như đồng ten sét thế nào,
  thì sự độc ác của nó cũng vậy.
 4. Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm,
  thì con phải cảnh giác và coi chừng;
  hãy đối xử với nó như người lau gương,
  và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy.
 5. Đừng để nó đứng cạnh con,
  kẻo nó lật nhào con rồi chiếm lấy chỗ;
  đừng đặt nó ngồi bên phải con,
  kẻo ghế của con, nó sẽ tìm cách chiếm đoạt.
  Cuối cùng con sẽ hiểu lời ta,
  và sẽ nuối tiếc những điều ta đã nói.
 6. Ai nào thương kẻ dụ rắn mà bị rắn cắn,
  ai nào xót mọi kẻ đến gần thú dữ đâu?
 7. Kẻ đồng hành với người tội lỗi,
  và tham gia vào các tội của nó cũng vậy.
  Nó ở với con một giờ,
  nhưng khi con chao đảo, nó sẽ không nán lại với con.
 8. Kẻ thù, ngoài miệng thì ngọt xớt,
  nhưng trong lòng lại tính xô con xuống vực sâu.
  Mắt kẻ thù cũng rưng rưng đẫm lệ,
  nhưng nếu gặp cơ hội, nó không thôi khát máu.
  Lúc lâm nạn, con sẽ thấy nó ở sẵn đó trước con rồi,
  làm như giúp đỡ, nhưng kỳ thực lại hất cẳng con.
  Nó sẽ lắc đầu vỗ tay,
  nói về con đủ điều mà để lộ chân tướng nó.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: