Các thứ tội

by Stephen on October 14, 2009 · 0 comments

 1. Con ơi, đã trót phạm tội thì đừng phạm nữa!
  Hãy xin ơn tha thứ những tội con đã phạm.
 2. Con hãy tránh tội như tránh rắn,vì nếu con tới gần, nó sẽ cắn con.
  Răng nó khác nào răng sư tử
  cướp mạng sống con người.
 3. Vi phạm Lề Luật bao giờ cũng là gươm hai lưỡi,
  gây ra vết thương không tài nào chữa trị.
 4. Kinh hoàng và bạo lực làm tài sản tiêu tan,
  nhà cửa đứa kiêu căng cũng bị tiêu tan như thế.
 5. Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe:
  Người xét xử ngay, không trì hoãn.
 6. Ai ghét bỏ lời khiển trách là bước theo đường quân tội lỗi,
  ai kính sợ Đức Chúa thì thật lòng trở lại.
 7. Người khéo ăn khéo nói thì nổi tiếng khắp nơi,
  nhưng ai tinh ý sẽ biết ngay hắn sơ hở chỗ nào.
 8. Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở,
  cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình.
 9. Đám hội lũ phi pháp tựa như đống sợi vụn,
  rốt cuộc chỉ làm mồi cho lửa mà thôi.
 10. Đường nẻo quân tội lỗi thì phẳng phiu, không sỏi đá,
  nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: