Về sự khôn ngoan

by Stephen on October 14, 2009 · 0 comments

 1. Kẻ ăn nói khôn ngoan được người khác kính nể,
  người cư xử chín chắn được bậc quyền cao trọng dụng.
 2. Người làm ruộng thu lúa đầy bồ,
  kẻ đẹp lòng các bậc quyền cao, dù có lỗi lầm, cũng được tha thứ.
 3. Bổng lộc và quà cáp làm mờ mắt bậc khôn ngoan,
  khiến miệng họ mắc quai, không còn dám khiển trách.
 4. Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi:
  cả hai nào có ích chi?
 5. Người che giấu sự đần độn
  vẫn hơn kẻ che giấu sự khôn ngoan.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: