≡ Menu

Tránh ăn nói vụng về

 1. Sẩy chân còn hơn lỡ miệng,
  những kẻ gian ác cũng sụp đổ nhanh như thế.
 2. Người thô lỗ thì giống như câu chuyện không hợp thời,
  kẻ dốt nát cứ kể đi kể lại.
 3. Kẻ ngu đần không nói được dụ ngôn,
  vì lúc phải nói, nó lại chẳng nói.
 4. Do túng thiếu, có kẻ tránh được tội,
  và không bị ray rứt lúc nghỉ ngơi.
 5. Có người tiêu vong vì xấu hổ,
  nó tiêu vong vì nể mặt đứa khờ.
 6. Có kẻ vì xấu hổ mà hứa hẹn với bạn hữu,
  bỗng dưng biến người ấy thành kẻ thù.
 7. Nơi con người, nói dối là điều đê tiện xấu xa,
  kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối.
 8. Trộm cắp còn đỡ hơn nói dối,
  nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong.
 9. Kẻ quen nói dối là kẻ vô liêm sỉ,
  nỗi nhục không bao giờ rời xa nó.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment