≡ Menu

Những điều nghịch lý

 1. Có khi lâm nạn lại thành công,
  gặp may mà hoá thiệt thòi.
 2. Có lúc cho đi mà con không được lợi,
  có lúc cho đi lại được trả gấp đôi.
 3. Đôi khi vinh quang đem lại nhục nhã,
  kẻ thấp hèn lại được ngẩng đầu hiên ngang.
 4. Có kẻ sắm nhiều mà tốn ít,
  nhưng thực ra phải trả gấp bảy lần.
 5. Người khôn ngoan nói ít cũng
  gây được thiện cảm,
  lời hoa mỹ của kẻ ngu đần chỉ là thứ đổ đi.
 6. Ích gì cho con quà biếu của đứa khờ dại:
  nó biếu một mà trông được mười.
 7. Nó cho thì ít, trách mắng thì nhiều,
  miệng oang oang như thằng mõ,
  hôm nay cho mượn, ngày mai đã đòi.
  Người như vậy thật đáng ghét.
 8. Kẻ ngu đần nói: “Chẳng có ai thân thiết với tôi,
  việc nghĩa tôi làm, chẳng ai biết đến! ”
  Chịu ơn nó toàn những quân mạt hạng,
  biết bao lần chúng cười nhạo nó!

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment