Nên nói hay làm thinh

by Stephen on October 14, 2009 · 0 comments

 1. Có lời trách mắng không đúng lúc,
  có kẻ thinh lặng mà lại biết điều.
 2. Thà trách mắng còn hơn giận dữ.
 3. Người thú tội thì tránh được bao hệ luỵ.
 4. Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải,
  chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái.
 5. Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan,
  còn kẻ ba hoa thì đáng ghét.
 6. Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi,
  có kẻ thinh lặng để chờ thời.
 7. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt,
  còn kẻ bép xép, dại khờ lại bỏ lỡ cơ may.
 8. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét,
  người hiếu thắng thì bị khinh chê.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: