Khôn ngoan thật, khôn ngoan giả

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Khôn ngoan nào cũng là kính sợ Đức Chúa,
  trong mọi khôn ngoan đều có việc thi hành Lề Luật.
 2. Nhưng biết điều dữ đâu phải khôn ngoan,
  và mưu toan của quân tội lỗi đâu phải là lanh trí.
 3. Có cái khôn khéo đáng ghê tởm,
  người thiếu khôn ngoan là kẻ ngu đần.
 4. Thà trí hiểu kém mà biết kính sợ,
  còn hơn khôn khéo mà vi phạm Lề Luật.
 5. Có cái khôn khéo tinh vi mà lại bất công,
  có kẻ tráo trở nhân nghĩa để đem lẽ phải về mình.
 6. Có kẻ xấu, (bên ngoài) thì lom khom, rầu rĩ,
  mà (trong) lòng lại đầy xảo trá mưu mô.
 7. Nó giấu mặt và giả điếc,
  khi không bị nhận diện thì nó lấn át con.
 8. Nếu vì yếu sức mà không phạm tội được,
  thì khi gặp dịp, nó sẽ làm điều xấu.
 9. Xem mặt, bắt hình dong,
  giáp mặt, mới nhận ra ai là người có suy nghĩ.
 10. Áo của một người, nụ cười nhe răng,
  và dáng đi bộc lộ con người ấy.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: