Cân nhắc và đắn đo

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Chưa tra xét thì đừng buộc tội,
  suy nghĩ trước rồi hãy trách móc sau.
 2. Chớ trả lời khi chưa nghe rõ,
  người ta đang nói thì chớ ngắt lời.
 3. Về chuyện không can gì tới con, con đừng cãi cọ,
  chớ dây mình vào cuộc tranh chấp của quân tội lỗi.
 4. Con ơi, chớ lo toan nhiều công việc,
  có tăng thêm nhiều vẫn chẳng được yên;
  có hối hả mấy cũng chẳng tới đâu,
  có chạy đàng nào cũng không thoát nổi.
 5. Có người càng vất vả, nhọc nhằn và hấp tấp,
  thì lại càng không đạt được gì.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: