Đừng xem mặt bắt hình dong

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn có thể ngẩng đầu,
  và được ngồi giữa những người làm lớn.
 2. Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp,
  và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài.
 3. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả,
  thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng.
 4. Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài,
  cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự.
  Công trình của Đức Chúa thật lạ lùng,
  nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân.
 5. Nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống đất,
  còn kẻ không ai ngờ lại được mang vương miện.
 6. Lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề,
  và nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: