Đức khiêm nhường và lòng chân thật

by Stephen on October 12, 2009 · 2 comments

 1. Đừng khôn xảo, khi làm công việc của con,
  cũng đừng sĩ diện, khi con phải nghèo túng.
 2. Làm việc và được đầy đủ dư dật,
  thì vẫn hơn lang thang khoác lác mà đói ăn.
 3. Con ơi, hãy tự hào một cách khiêm tốn,
  và tự trọng đúng với giá trị của con.
 4. Người phạm tội hại đến bản thân,
  ai bảo nó là công chính được?
  Nào ai tôn trọng được kẻ khinh chính mình?
 5. Kẻ nghèo được tôn trọng là nhờ sự hiểu biết,
  người giàu được tôn trọng là vì tài sản của họ.
 6. Còn nghèo mà đã được trọng,
  thì khi giàu sẽ được trọng biết bao?
  Đang giàu mà đã bị khinh,
  thì khi nghèo còn bị khinh biết mấy?

{ 2 comments… read them below or add one }

Le Thi Dung March 4, 2013 at 5:13 pm

Rat cam on, vi da duoc doc nhung loi day cua dang toi cao, con se song that tot nhu trong nhung loi day cua nguoi, con luon luon tin tuong vao ngai.

Reply

Nguyen Tien July 9, 2011 at 12:13 pm

Cảm ơn vì đã cho đọc bài Huấn Ca rất bổ ích.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: