≡ Menu

Cẩn thận

 1. Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi,
  kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y.
 2. Con chớ đương đầu với kẻ vũ phu,
  kẻo nó nên như cái bẫy cho con lỡ lời.
 3. Đừng cho kẻ mạnh thế hơn con vay mượn,
  cho họ mượn là kể như mất đứt rồi.
 4. Đừng đứng ra bảo đảm điều gì vượt quá sức con,
  nếu đã bảo đảm, thì lo mà thanh toán.
 5. Đừng tranh kiện với quan toà,
  toà sẽ vì danh dự của ông mà xử cho ông thắng.
 6. Đừng đồng hành với quân bạt mạng, kẻo nó ăn hiếp con;
  vì chính nó chỉ làm theo sở thích:
  sự điên rồ của nó làm cho cả hai phải tiêu vong.
 7. Đừng đánh nhau với kẻ hung dữ,
  cũng đừng đi qua nơi vắng vẻ với y;
  vì y coi chuyện đổ máu như không vậy,
  và y sẽ tấn công con nơi chẳng có ai cứu giúp.
 8. Đừng bàn hỏi người ngu, vì nó không giữ kín được.
 9. Trước mặt người lạ, chớ làm điều phải giữ kín,
  vì con chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
 10. Đừng tâm sự với bất cứ người nào,
  đừng tưởng làm như vậy là người ta thích.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 lời bình… add one }

Viết Lời Bình