≡ Menu

Thận trọng thì suy đi nghĩ lại

 1. Con đừng chống chọi với người quyền thế, kẻo rơi vào tay họ.
 2. Đừng tranh chấp với người giàu,
  kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con;
  vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng
  và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng.
 3. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm,
  cũng đừng chất củi thêm vào lửa.
 4. Đừng đùa giỡn với kẻ vô giáo dục,
  kẻo tổ tiên con bị khinh chê.
 5. Một người đã biết hối lỗi, con đừng la rầy,
  hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều đáng phạt.
 6. Đừng khinh dể người đã cao niên,
  vì đến lượt chúng ta rồi cũng già hết cả.
 7. Khi có người nào chết, con chớ vui mừng,
  hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết.

Truyền thống

 1. Chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại,
  hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài;
  vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức,
  và biết cách phục vụ các bậc quyền cao.
 2. Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại,
  vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình;
  nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết,
  và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 lời bình… add one }

Viết Lời Bình