Những kẻ nghèo và người đau khổ

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó,
  để con được hưởng trọn vẹn phúc lành.
 2. Hãy làm ơn cho mọi người còn sống,
  ngay cả với người đã chết, cũng đừng từ chối làm ơn.
 3. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc,
  với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn.
 4. Đừng ngại thăm nom người đau ốm,
  vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu.
 5. Trong mọi lời ăn tiếng nói,
  hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào,
  thì mãi mãi con sẽ không phạm tội.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: