Coi chừng người gian ác

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Đừng bạ ai cũng đưa về nhà,
  vì kẻ xảo quyệt có trăm mưu ngàn kế.
 2. Chim mồi nhốt trong lồng làm sao,
  thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế;
  nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ.
 3. Nó mưu toan đổi tốt thành xấu,
  trong những cái hay nhất, nó cũng thấy tỳ ố đáng chê.
 4. Một tia lửa làm cả đống than cháy bừng,
  con người tội lỗi mưu toan chuyện đổ máu.
 5. Hãy đề phòng kẻ gian ác, vì nó mưu đồ chuyện xấu xa;
  đừng để nó làm cho con ô danh đến muôn đời.
 6. Đưa người lạ về nhà, nó sẽ làm cho con điên đảo,
  khiến con thành xa lạ với thân quyến của con.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: