≡ Menu

Đã Bán Linh Hồn

Trong mặc khải về thánh nữ Brigita có kể một vị lãnh chúa nọ vừa nổi danh về dòng dõi quý tộc, vừa bê tha tội lội. Ông đã thực sự ký giấy cho ma quỷ: bán cả linh hồn lẫn xác cho nó, làm nô lệ nó suốt sáu mươi năm, sống truỵ lạc không thèm đến các nhiệm tích. Một hôm ông ngã bệnh nặng, Chúa Giêsu dủ lòng thương truyền cho thánh nữ Brigita đi trình cha giải tội của bà phải đến giúp ông và khuyên ông xưng tội.

Linh mục đến, bệnh nhân một mực từ chối, nói dối đã xưng tội nhiều lần rồi. Lần thứ hai, linh mục lại đến, nhưng lại bì khước từ. Chúa Giêsu lại hiện ra lần nữa, truyền cho bà phải xin linh mục đến giúp ông ta. Lần đến thứ 3 linh mục tỏ cho ông biết Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Brigita và ngài đến đây để thi hành lệnh của Chúa vì Chúa rất thương ông. Nghe những lời đó, bệnh nhân cảm động, khóc và thốt lên:

– Lẽ nào con còn hy vọng được tha thứ: Con đã tự tình làm nô lệ ma quỷ suốt 60 năm nay, đã phạm không biết bao nhiêu tội lỗi!

– Không hệ gì, linh mục đáp lại, ông cứ can đảm và bình tĩnh, nếu ông hối hận, quyết tâm, tôi đoan hứa với ông Chúa sẽ tha thứ cho ông hết.

– Thưa cha, tôi tưởng tôi đã bị luận phạt rồi. Tôi đã thất vọng về phần rỗi của tôi! Nhưng giờ đây, tôi đau đớn về tội lỗi lắm. Tôi trông cậy Chúa sẽ không bỏ tôi và tôi sẵn sàng xưng tội.

Hôm đó, ông xưng tội đến bốn lần, với tâm tình đầy thống hối. Hôm sau ông rước Chúa và sau sáu ngày ông đã từ trần đầy lòng sốt sắng tin tưởng.

Ít lâu sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với thánh nữ Brigita tỏ cho biết người tội lỗi đó không phải hư mất đời đời, nhưng còn phải giam trong luyện ngục và ông ta được như thế là nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Maria vì mặc dầu sống cuộc đời tội lỗi, ông vẫn luôn luôn giữ lòng tôn kính những sự thương khó Đức Mẹ; hễ ai nhắc tới, ông cũng tỏ ra cảm thương.

Source: dongcong.net

 


{ 8 comments… add one }
 • THIEN TRIEU September 29, 2017, 8:09 pm

  Lay Me mari a. la dang quyen phep luon che cho cho chung con. vay ma khi nao chung con cu vap pham, lam cho me luon dau kho vi mot con nguoi bun dat nhu chung con, xin me tha thu cho chung con.

 • khanh July 14, 2015, 12:22 pm

  me tha toi chung con

 • ThuyThiLe February 19, 2014, 1:35 am

  Lạy Chua Giêsu Kito Chúa của con. Con đã bỏ Chúa mà chạy theo tiền bạc và dang vong. Con nhớ hoài khi xưa Chúa bị xa tăng cám dỗ. Nó dụ Chúa biết ban nhiêu la tiền của, danh vọng va cả thế gian. Chúa đả từ trói xin Chúa hãy cho con sức manh từ Chua.để con có thể chóng lai quỹ xa tăng. Xin chớ bỏ con va tha những lỗi lầm mà con đã mất phải. Xin chớ bỏ con, tận thân tâm con con luôn yêu và tin tưởng Chúa

 • Tung March 26, 2013, 11:52 am

  Me tha thu cho con.

 • NGUYEN HOANG LONG February 21, 2013, 11:31 pm

  XIN CHUA BAN CHO CON THEM LONG SUNG KINH DUC ME.
  DE CON CUNG DUOC ME DOAI THUONG. XIN ME THUONG CUU GIUP CON VUOT QUA KHO KHAN MA CON DANG PHAI CHIU,CON HUA SE HANG NGAY SE SIENG NANG LAN HAT MAN COI,VA SONG THANH THIEN HON.

 • Phạm Phú Điền January 20, 2013, 1:00 pm

  Con cám ơn đã cho con dc làm con cái của Đức mẹ và cha Chí Nhân, con cám ơn mẹ con tin xin cho con có lòng tin kiên vững hơn!! Con cám ơn vì con được sinh ra trong gia đình công giáo biết chúa và mẹ sớm!! Xin cầu bầu cho con Amen!

 • Nga October 22, 2012, 6:46 pm

  Ta on me vi me da cho con nhan biet gia tri cua kinh man coi de gio day con lai dc lam con Chua lai dc tich them cua cai nuoc Troi. Amen

 • Nguyễn Thị Linh August 20, 2012, 10:47 am

  Một đời của ông ấy đã sống trong tội lỗi, đến lúc ngã bệnh nặng. Chúa đã dụ lòng thương mông ông ấy xưng tội, và chúa đã tha thứ cho ông ấy, chúa đã không bọ rơi ông ấy. Nhờ lời bẩu cử của Đức Mẹ Maria vì mặc dầu sống cuooicj đời tội lỗi,

Leave a Comment

Next post:

Previous post: