Đố kỵ và hà tiện

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
  và không phải khổ vì hối hận.
  Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt,
  và kẻ không rơi vào thất vọng.
 2. Của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân,
  đối với con người đố kỵ, thì tài sản để làm gì?
 3. Tích luỹ mà vong thân là tích luỹ cho kẻ khác,
  người khác sẽ hưởng dùng của cải nó thu gom.
 4. Xấu với bản thân thì tốt với ai được?
  Ngay cả với tài sản của mình, nó cũng không được hưởng.
 5. Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình,
  và đó là công trả cho sự gian ác của nó.
 6. Nó có làm điều tốt, thì chẳng qua vì vô tình,
  cuối cùng nó cũng để lộ ra sự gian ác của nó.
 7. Ai nhìn với con mắt đố kỵ là người xấu,
  nó ngoảnh mặt đi và khinh dể thiên hạ.
 8. Kẻ có mắt tham lam thì không bằng lòng với phận mình,
  và keo kiệt làm cho tâm hồn ra cằn cỗi.
 9. Kẻ có mắt xấu xa thì keo kiệt về miếng ăn,
  và trên bàn ăn, trông thật sơ sài.
 10. Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp,
  và tiến dâng lễ vật lên Đức Chúa sao cho xứng.
 11. Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu,
  và ngày hẹn của âm phủ, con nào có biết!
 12. Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu,
  và rộng rãi với họ theo khả năng của con.
 13. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui,
  hoài bão của con, đừng để cho phần nào trôi đi mất.
 14. Nào con không để lại công khó của con cho người khác,
  và mồ hôi nước mắt của con
  cho người ta bắt thăm chia chác đó sao?
 15. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khoả,
  vì trong âm phủ, còn tìm đâu ra khoái lạc!
 16. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao,
  vì quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ phải chết.
 17. Như cành lá trên cây rậm rạp:
  lá rụng xuống, lá lại mọc ra,
  thì các thế hệ người phàm cũng vậy:
  lớp kết thúc, lớp lại sinh ra.
 18. Mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy,
  và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: