Hạnh phúc của người khôn ngoan

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan,
  và biết dùng trí khôn mà suy luận.
 2. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan,
  và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy.
 3. Như một thợ săn, người ấy theo vết của khôn ngoan,
  và trên đường của khôn ngoan, nó rình chờ.
 4. Nó nhìn vào cửa sổ của khôn ngoan,
  và lắng nghe bên cửa ra vào.
 5. Nó ở sát nhà của khôn ngoan,
  và đóng đinh vào tường.
 6. Nó dựng lều dưới cánh tay của khôn ngoan,
  và sẽ được ở nơi hạnh phúc.
 7. Nó sẽ đặt con cái dưới sự che chở của khôn ngoan,
  và dưới tán lá của khôn ngoan, nó sẽ trú ẩn.
 8. Dưới bóng của khôn ngoan, nó không bị nóng bức,
  và trong vinh quang của khôn ngoan, nó sẽ cư ngụ.
 9. Điều đó, kẻ kính sợ Đức Chúa sẽ thi hành,
  và người tuân giữ Lề Luật sẽ đạt được khôn ngoan.
 10. Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy,
  và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào,
  sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn,
  lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống.
 11. Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo,
  sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng.
 12. Khôn ngoan sẽ làm cho người ấy
  trổi vượt trên các đồng liêu,
  và ở nơi đại hội, sẽ giúp người ấy lên tiếng.
 13. Người ấy sẽ được sung sướng,
  được vui mừng như đội triều thiên,
  và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời.
 14. Những kẻ ngu đốt sẽ không chiếm được khôn ngoan,
  và những người tội lỗi sẽ chẳng được thấy bao giờ.
 15. Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo,
  và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối.
 16. Lời ca tụng trên môi miệng tội lỗi là vô nghĩa,
  vì không phải từ Đức Chúa mà đến.
 17. Vì lời ca tụng phải được nói ra trong khôn ngoan,
  và phải được Đức Chúa hướng dẫn.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: