Khôn ngoan và ngay thẳng

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Trong các kho tàng của khôn ngoan,
  có nhiều ẩn dụ thâm thuý,
  nhưng đối với người tội lỗi,
  tôn thờ Thiên Chúa lại là điều ghê tởm.
 2. Nếu con mộ mến khôn ngoan,
  thì hãy tuân giữ các điều răn,
  và Ðức Chúa sẽ ban cho con ơn ấy.
 3. Vì lòng kính sợ Ðức Chúa là trường dạy khôn ngoan,
  và điều Người ưa thích là tín thành và nhân hậu.
 4. Ðừng ngang bướng không kính sợ Ðức Chúa,
  cũng đừng đem lòng chim dạ cá mà đến với Người.
 5. Ðừng giả hình trước mặt người ta
  và hãy giữ gìn trong lời ăn tiếng nói.
 6. Ðừng tự cao tự đại, kẻo ngã
  mà chuốc lấy tủi hổ vào thân.
  Ðức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con,
  và hạ bệ con giữa nơi công hội,
  vì con không bước đi trên đường kính sợ Ðức Chúa,
  và lòng con đầy những mưu gian.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: