Kiên nhẫn và tự chủ

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

  1. Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ được,
    vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người.
  2. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian,
    thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy.
  3. Ai làm thinh không nói một thời gian,
    thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: