Lòng kính sợ Thiên Chúa

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Kính sợ Ðức Chúa đem lại vinh quang và tự hào
  hân hoan và phấn khởi.
 2. Kính sợ Ðức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
  cho con người được hoan hỷ mừng vui
  và an khang trường thọ.
 3. Ai kính sợ Ðức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp,
  ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành.
 4. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Ðức Chúa,
  ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ,
  các tín hữu đã được ơn khôn ngoan.
 5. Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu,
  và tin tưởng vào con cái loài người.
 6. Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Ðức Chúa.
  Khôn ngoan lấy hoa trái của mình làm cho họ say sưa,
  lấy bảo vật của mình chất đầy nhà cửa họ,
  đem sản phẩm của mình đổ đầy kho lẫm.
 7. Lòng kính sợ Ðức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan,
  mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.
 8. Ðức Chúa đã thấy và đã đếm khôn ngoan,
  Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ,
  nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan.
 9. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Ðức Chúa,
  cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: