≡ Menu

Kinh Tin Kính

Tiếng Việt: Kinh Tin KínhEnglish: The Apostles’ Creed
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.

Kinh Tin Kính:(Bộ Lễ Mới Do HĐGM Việt Nam Soạn)

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sựsống đời sau. Amen.

PROFECION DE FE ( kinh tin kinh Espanol)

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su Único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los Cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

{ 49 comments… add one }
 • rose December 16, 2016, 8:30 am

  Con nhớ ba con lắm, xin Chúa thương cứu rỗi lính hồn Phero, xin cho ba con được về hưởng nhận Thánh Chúa.

 • SơnCon November 8, 2016, 11:43 am

  Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ hãy phù hộ cho gia đình con được trở về với lòng thương xót của Chúa. Amen.

 • Hien October 21, 2016, 4:59 am

  Cam ơn chúa đã giúp con khỏi bệnh

 • Lộc July 24, 2016, 9:12 pm

  PROFECION DE FE ( kinh tin kinh Espanol)
  Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su Único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los Cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

 • Vuongdong January 2, 2016, 12:11 pm

  Xin chúa ban cho bố mẹ anh chị em chúng con luôn mạnh khỏe.

 • Vuongdong January 2, 2016, 12:08 pm

  Amen

 • Lam December 2, 2015, 10:04 am

  Lạy chúa xin ngài bạn cho con sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ. Amen

 • Maria November 29, 2015, 3:00 am

  Amen

 • Yenty November 19, 2015, 4:04 am

  Lay Chua Giesu, lay Me Maria, Thanh Ca Giuse, con xin ba Dang ban on chua lanh cho Thai nhi cua con. Xin cho dua con than yeu sap chao doi cua con duoc manh khoa va binh an. Xin cat di su dau don ma be dang hang ngay ganh chiu.

 • Thuy Le November 12, 2015, 1:33 pm

  Chào Stephen, anh có khỏe không, đây là kinh tin kinh phiên bản mới và song ngữ nữa.

  *Nicene Creed

  I believe in one God, the Father almighty,
  maker of heaven and earth,
  of all things visible and invisible.

  I believe in one Lord Jesus Christ,
  the Only Begotten Son of God,
  born of the Father before all ages.

  God from God, Light from Light,
  true God from true God,
  begotten, not made,
  consubstantial with the Father;
  Through him all things were made.

  For us men and for our salvation
  he came down from heaven,
  and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man.

  For our sake he was crucified under Pontius Pilate,
  he suffered death and was buried,
  and rose again on the third day in accordance with the Scriptures.

  He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

  He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.

  I believe in the Holy Spirit,
  the Lord, the giver of life,
  who proceeds from the Father and the Son,
  who with the Father and the Son is adored and glorified,
  who has spoken through the prophets.

  I believe in one, holy, catholic, and apostolic Church.

  I confess one baptism for the forgiveness of sins
  and I look forward to the resurrection
  of the dead and the life of the world to come.

  Amen.

  *Kinh Tin Kính mới

  Con tính kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Con tin kính một Đức Chúa GiêSu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành.

  Vì loài người chúng con và để cứu rỗi chúng con, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Đức Nữ Đồng Trinh Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh trên cây thánh giá vì chúng con, thời quan Phông-xiô Philatô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên Trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết , nước Người sẽ không bao giờ cùng. Con Tin Kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các Tiên Tri mà phán dạy. Con tin có hội Thánh duy nhất Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Con tin có một phép Rửa để tha tội, con trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen

 • Le November 10, 2015, 11:06 am

  Chào mọi người kinh Tin Kính này được đọc trong thánh lễ

  *Nicene Creed

  I believe in one God, the Father almighty,
  maker of heaven and earth,
  of all things visible and invisible.

  I believe in one Lord Jesus Christ,
  the Only Begotten Son of God,
  born of the Father before all ages.

  God from God, Light from Light,
  true God from true God,
  begotten, not made,
  consubstantial with the Father;
  Through him all things were made.

  For us men and for our salvation
  he came down from heaven,
  and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man.

  For our sake he was crucified under Pontius Pilate,
  he suffered death and was buried,
  and rose again on the third day in accordance with the Scriptures.

  He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

  He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.

  I believe in the Holy Spirit,
  the Lord, the giver of life,
  who proceeds from the Father and the Son,
  who with the Father and the Son is adored and glorified,
  who has spoken through the prophets.

  I believe in one, holy, catholic, and apostolic Church.

  I confess one baptism for the forgiveness of sins
  and I look forward to the resurrection
  of the dead and the life of the world to come.

  Amen.

 • haikhang November 8, 2015, 7:05 am

  Lay chua,,,,Xin thuong xot con,,,,la ke toi loi,,,Xin ban xuong con on hoan cai,,,,moi ngay mot chut,,,de con co the Xung dang cung chet voingai,,Amen

 • Vuson November 3, 2015, 9:19 am

  Xin Chua soi sang con vi con la ke co toi

 • Yen August 19, 2015, 3:44 am

  Cau xin Chua cuu chua cho con cua con.
  Ta on Chua. Amen

 • Thanh July 4, 2015, 3:05 am

  Lay Chua, con la ke da pham toi nhieu, cui xin chua sang soi, giup con nhan ra toi loi cua minh, giup con song trong tinh yeu thuong cua Chua. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tha lỗi cho con.
  Con tin kinh Duc Chua Troi la cha phep tac vo cung dung nen troi dat.
  Con tin kinh Duc Chua Giesu Kito la con mot Duc Chua Cha cung la Chua chung con, boi phep duc chua thanh than ma nguoi xuong thai, sinh boi Ba Maria dong trinh; chiu nan thoi quan Phong – xi – o Phi -la -to, chiu dong danh tren cay Thanh gia, chet va tang xac, xuong nguc to tong , ngay thu ba boi trong ke chet song lai, len troi, ngu ben huu duc Chua cha phap tac vo cung, ngay sau boi troi lai xuong phan xet ke song va ke chet.
  Con tinh kinh Duc Chua Thanh Than; con tin co hoi Thanh hang co o khap the nay, cac Thanh thong cong, con tin phep tha toi, con tin xac loai nguoi ngay sau song lai, con tin hang song vay. Amen

 • Bảo hân June 20, 2015, 6:27 pm

  Rất bổ ích

 • bảo long April 1, 2015, 3:53 am

  Lạy chúa,con xin lỗi ngài vì năm lần bảy lượt con đã từ bỏ ngài vì những thứ nhục vọng và ít kỷ trong lòng con mà quên đi đức tin của mình .lạy chúa con cám ơn ngài đã không từ bỏ con, mà lại cho con có cơ hội và huy vọng được trở về bên ngai.lạy chúa xin ngài hãy giữ mình con để con không phải làm điều gì sai trái để làm mất lòng ngai.lạy chúa con xin ngài hãy ban cho con đức tin thêm nữa để con không phải rời xa ngài thêm lần nữa chúa ơi.amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

  Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

  Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

 • Hưng February 27, 2015, 3:55 am

  Amen

 • man minh huynh February 15, 2015, 12:22 pm

  con xin cam on chua

 • man huynh February 15, 2015, 12:21 pm

  xin chua cho con mau hoi phuc

 • Truong January 4, 2015, 10:27 am

  Kinh tin kinh
  Co 7 mau nhiem
  Mau nhiem thu nhat Ngôi Ba
  Mầu nhiệm thứ hai Ngôi Hai
  Mầu nhiêm thứ ba Chúa Thánh Thần
  Mầu nhiệm thứ tư Ngôi Hai Xuống Thế làm người
  Mầu nhiệm thứ nam Đức Mẹ Đống Trinh Trọn Đời
  Mầu nhiệm thứ sáu Hội thánh
  Mầu nhiệm thứ bảy Ngày sau bởi người chết sẽ sống lại

 • Micae Phuc December 29, 2014, 10:14 am

  Cau xin Thien Chua, xin Ngai cuu con, con da lam duong lac loi.

 • An Danh December 20, 2014, 8:05 am

  Amen

 • Trùng-Dương November 4, 2014, 12:53 pm

  Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi

  Phải viết là

  Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha “cũng” là Chúa chúng tôi. (our Lord)

  “Cùng” là âm khi đọc, không phải chữ chính

  • Ân Thắng January 15, 2016, 8:08 am

   Cũng hay cùng? Theo tôi là cùng, nghĩa là vừa là này này đồng thời là cái kia. Tất nhiên theo bản dịch thì muôn hình muôn vẻ, theo tôi cơ bản 2 cách dịch cùng một cách hiểu

 • Maria Tường Vi July 25, 2014, 6:41 am

  Xin Chúa bạn Phước lành cho Maria Tường Vi

 • Nguyêñ Tuâń Minh June 23, 2014, 12:56 am

  I do pray for all my Co-Workers, and especially my employer.

 • Huy March 20, 2014, 9:31 am

  Amen: cho con hỏi trong kinh thánh, có đoạn nào một người con chúa mà thường hay nói xấu, hay đổi lỗi người khắc trộm cấp…. Tội sẽ như thế nào vậy… Amen: con xin cảm ơn.

 • Long Hoang May 2, 2013, 4:30 am

  Xin Chao Stephen,
  Toi xin gui den cho ban 1 bai Kinh Tin Kinh moi (sua doi loi moi boi Roma).

  Con tin kinh mot Thien Chua la Cha toan nang, Dang tao thanh troi dat muon vat huu hinh va vo hinh, Con tin kinh mot Chua Giesu Kito con mot Thien Chua, sinh boi Duc Chua Cha tu truoc muon doi. Nguoi la Thien Chua boi Thien Chua, anh sang boi anh sang, Thien Chua that boi Thien Chua that. Duoc sinh ra ma khong phai tao thanh, dong ban tinh the voi Duc Chua Cha, nho nguoi ma muon vat duoc tao thanh.

  Vi loai nguoi chung con va de cuu do chung con,nguoi da tu troi xuong the, Boi phep Duc Chua Thanh Than, Nguoi da nhap the trong long Trinh Nu Maria va da lam nguoi. Nguoi chiu dong dinh vao thap gia vi chung con, thoi quan Phong-xio Philato nguoi chiu kho hinh va mai tang, ngay thu ba Nguoi song lai nnhu loi Thanh Kinh Nguoi len Troi, ngu ben huu Duc Chua Cha Va nguoi se lai den trong vinh quang de phan xet ke song va ke chet, nuoc nguoi se khong bao gio cung. Con Tin Kinh Duc Chua Thanh Than va la dang ban su song, nguoi boi Duc Chua Cha va Duc Chua Con ma ra, nguoi duoc phung tho va ton vinh cung voi Duc Chua Cha va Duc Chua Con, nguoi da dung cac Tien Tri ma phan day.

  Con tin co Hoi Thanh duy nhat, thanh thien, Cong Giao va tong truyen. Con tin co mot phep rua de tha toi, con trong doi ke chet song lai va su song doi sau. Amen.

  • Quân Jos April 12, 2014, 11:04 am

   Thưa anh Long Hoàng, trên đây là bản kinh Tin kính của công đồng Nicea đã có từ lâu chứ không phải là mới sửa đổi lời.

   • Pham Gia Thang January 12, 2017, 6:45 am

    Chính xác như Quân nói.
    Bên Âu châu, phiên bản tiếng Pháp gọi là “Credo des Apôtres” được sử dụng đại chúng chính thức. Phiên bản này rất súc tích đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều. Không cần quá rườm rà ! Chỉ cần có niềm tin là quá đủ rồi. Trân trọng góp ý.

   • Diên vỹ August 24, 2017, 4:42 am

    Bản này mới vì không có dấu đó Quân Jos.

 • PHERO HUNG March 13, 2013, 3:14 am

  Me MARIA xua luon o cung cac tong do trong nha nguyen. Xin me luon o cung cac hong y trong nhung ngay nay.

 • PHERO HUNG March 13, 2013, 3:09 am

  Cau xin chua Thanh Than soi sang cho cac hong y.

Lời Bình Trang 1/212

Leave a Comment

Next post:

Previous post: