Lịch Công Giáo – Tháng 8, 2013

by Stephen on February 16, 2013 · 0 comments

Chúa NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
1
25
3
26
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
3
27
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Khiết Tâm Đức Mẹ
4
28
Chúa Nhật 18
Thường Niên
5
29
6
30
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Lễ Kính
7
1/7
8
2
Ngày Thánh Mẫu
Tại Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri
9
3
Ngày Thánh Mẫu
10
4
Ngày Thánh Mẫu
11
5
Ngày Thánh Mẫu
Chúa Nhật 19 
Thường Niên
12
6
13
7
14
8
15
9
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ Buộc
16
10
17
11
18
12
Chúa Nhật 20 
Thường Niên
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
Chúa Nhật 21 
Thường Niên
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25

 
Trở về trang chính: lịch công giáo

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: