≡ Menu

Luật Của Giáo Hội

 1. 7 điều rằn của Giáo Hội:
  – Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
  – Lãnh nhận bí tích.
  – Học giáo lý.
  – Giữ luật của Giáo Hội về hôn nhân.
  – Nâng đỡ giáo hội.
  – Ăn chay và kiêng thịt vào những ngày giáo hội ấn định.
  – Tham gia vào việc truyền giáo và tông đồ của giáo hội.
   
 2. Các ngày lễ buộc (lễ trọng) trong nước Mỹ:
  – Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa — ngày 1 tháng 1
  – Chúa Giêsu lên Trời – 40 ngày sau Chúa chết (thứ năm)
  – Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời — ngày 15 tháng 8
  – Các Thánh — ngày 1 tháng 11
  – Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội — ngày 8 tháng 12
  – Giáng Sinh — ngày 25 tháng 12
   
 3. Luật ăn chay:
  – Ăn chay nghĩa là gì? Một bữa ăn no. Không được ăn đồ vặt.
  – Ngày nào phải ăn chay? Thứ tư lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh.
  – Ai phải ăn chay? Người đạo từ 18 tuổi đến 59 tuổi.
   
 4. Luật kiêng thịt:
  – Kiêng thịt nghĩa là gì? Không được ăn thịt.
  – Ngày nào phải kiêng thịt? Thứ tư lễ Tro và các thứ sáu Tuần Thánh.
  – Ai phải kiêng thịt? Người đạo từ 14 tuổi trở lên.
{ 2 comments… add one }
 • Trần A Tèo February 21, 2020, 7:14 am

  Tôi xin hỏi : người đỡ đầu rửa tội em bé, cậu có thể đỡ đầu cho cháu ruột được không?

 • thuy nguyen May 21, 2012, 10:16 pm

  The nao goi la toi buoc, xin Cha giai thich cho con ro. Con xin cam on Cha

Leave a Comment

Next post:

Previous post: