≡ Menu

Luyện Ngục

Mọi người chết trong ân sủng, chắc chắn sẽ lên thiên đàng; nhưng không phải tất cả đều sẵn sàng lên thiên đàng lập tức. Một người có thể chết trong tội nhẹ, hay chết khi họ còn mắc vài hình phạt vì những tội đã phạm. Những người như thế không xứng đáng lên thiên đàng; họ xuống luyện ngục để được thanh luyện trong lửa đau đớn.

Chúng ta không thể hiểu nỗi những khổ hình của các linh hồn luyện ngục; nhưng chúng ta biết điều họ đau khổ nhất là xa cách Thiên Chúa. Các linh hồn nơi luyện ngục mong về cùng Ngài trên thiên đàng; họ đau buồn vì tội lỗi giữ họ xa các Ngài. Họ đau khổ; nhưng họ kiên nhẫn và vui vẻ đón nhận đau khổ. Họ biết chắc họ sẽ lên thiên đàng; họ biết rằng các khổ hình sẽ cho họ xứng đáng lên thiên đàng.

Các linh hồn nơi luyện ngục là phần tử của Giáo Hội. Các người ở trên thiên đàng, ở trong luyện ngục, và các phần tử của Giáo Hội trần thế, đều kết hợp thành một Giáo Hội của Chúa Kitô. Sự kết hợp này được gọi là Các Thánh Thông Công. Chúng ta ở dước thế giúp các linh hồn nơi luyện ngục nhờ thánh lễ dâng tiến hành ngày, nhờ kinh nguyện và hy sinh.

{ 4 comments… add one }
 • Huy hào August 11, 2016, 11:48 am

  Bạn có cảm nhận được các linh hồn đang chịu thanh luyện trong lửa luyện ngục ,nếu bạn cùng mẹ maria và lần chuỗi mân côi bạn có thể nhận được ơn lành từ các linh hồn ,tôi đã làm và thấy nhiều điều quá sức mình nghĩ ,còn bạn thì sao

 • giuse nguyen thanh minh October 23, 2014, 3:26 am

  con khong hi vong duoc len thien dang nhung con cung khong hi vong phai vao hoa nguc boi con co qua nhieu toi da pham.con chi can duoc vao luyen nguc la con da mang nguyen roi.

 • Trung May 1, 2014, 2:05 am

  Có luyen toi chăng.. sự thanh tẩy tội lỗi bằng Huyet Bau của Chua chu dau phai bang lua..

 • Trn Thi Thu Anh August 28, 2011, 2:53 am

  con xin cam on vi nho len day doc ma con hieu va biet them nhieu dieu ma truoc do con chua he biet a.

Leave a Comment