Mẹ Gật Đầu

by Stephen on July 20, 2010 · 5 comments

Trong lịch sử dòng Đaminh có ghi lại một tích chuyện tỏ ra Đức Mẹ thương yêu, bang trợ những con cái Đức mẹ là các thầy dòng Đaminh:

Tại Balê, có một bà quí phái đã giúp công của trong việc xây cất tu viện Đaminh, mệnh danh là Nhà Dòng Thánh Giacôbê. Khi tu viện đã hoàn thành, bà thường đến thông công với các thầy trong khi nguyện kinh Thần vụ, nhất là khi hát kinh Lạy Nữ Vương trước khi ngủ đêm. Muốn tỏ ra mình thương yêu con cái và trả công cho vị ân nhân, một tối kia, đang khi các tu sĩ hát kinh Lạy Nữ Vương, Đức Mẹ thân hiện ra cho bà quí phái xem thấy cử chỉ, nét mặt nhân từ của Người khi các tu sĩ xưng hô Người là Nữ Vương nhân lành…

Khi đến câu: “Chúng tôi con cháu Evà ở chốn lưu đầy, kêu đến cùng bà…” thì Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu trên bàn thờ, sấp mình xuống đất cầu xin cho các tu sĩ. Khi hát câu: “Xin ghé mặt thương xem chúng tôi đến sau khỏi đầy” thì Đức Mẹ chỗi dậy âu yếm các tu sĩ đang đứng như thầm bảo họ: “Các con hãy xem, này là con Mẹ yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng tôn nhan Người ở đời này, nhất là đời sau trên Thiên đàng.” Khi hát câu: “Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh…” thì Đức Mẹ mỉm cười, gật đầu tỏ ý hài lòng và biến đi.

Đến sau, vị ân nhân đó thuật lại chuyện đã mắt thấy tai nghe để kích thích các tu sĩ Đaminh tăng bội tình yêu đối với Đức Mẹ.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, hội đồng chi dòng đã truyền ghi tích lạ đó vào lịch sử dòng để các phần tử dòng muôn đời ghi nhớ và thêm lòng kính mến Đức Mẹ, cậy trông vào Đức Mẹ, Đấng đã bảo vệ dòng từ buổi phôi thai.

Source: dongcong.net

 


{ 5 comments… read them below or add one }

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ October 26, 2014 at 4:25 am

Mẹ ơi, xin Mẹ giữ gìn chúng con luôn luôn, dù chúng con là kẻ có tội. Chúng con không đáng được Chúa và Mẹ thứ tha. Xin thương xót chúng con, xin giữ gìn chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Reply

Hanh March 19, 2014 at 4:00 pm

Lay Me Maria, xin Me hang giu long thuong doai nhin den cac con con, xin Me cuu chua gia dinh con, xin doan tu chung con duoc cung nhau trong viec tho phuong va long yeu men Chua trong cay pho thac va vung long tin noi Thien Chua quan phong va Me Maria hang bau cu cho chung con.

Reply

thủy thị lê February 14, 2014 at 1:33 am

Lạy Mẹ Marria con yêu mẹ, xin đa tạ va xin cảm tạ mẹ suốt đời. Con mãi mãi yêu mẹ
mẹ của con

Reply

Huu Hanh September 3, 2013 at 1:15 am

lay Me xin Me nâng đơ gia đinh con luon mai.

Reply

Nguyễn Thị Linh August 19, 2012 at 12:16 am

“Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, thánh maria trọn đời đồng trinh”,

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: