Nghĩa vụ đối với cha mẹ

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Hỡi các con, hãy nghe cha đây,
  và làm thế nào để các con được cứu độ.
 2. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái,
  cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.
 3. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
  ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
 4. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,
  khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
 5. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ,
  ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
 6. Người đó phục vụ các bậc sinh thành
  như phục vụ chủ nhân.
 7. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm,
  để nhờ người mà con được chúc phúc.
 8. Vì phúc lành của người cha
  làm cho cửa nhà con cái bền vững,
  lời nguyền rủa của người mẹ
  làm cho trốc rễ bật nền.
 9. Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục,
  vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con.
 10. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang
  lúc cha mình được tôn kính;
  và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.
 11. Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già;
  bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
 12. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,
  chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
 13. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng,
  và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
 14. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó,
  và các tội con sẽ biến tan
  như sương muối biến tan lúc đẹp trời.
 15. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn,
  ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: