≡ Menu

Khiêm tốn

 1. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,
  thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
 2. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,
  như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
 3. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao:
  Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
 4. Đừng tìm những điều khó quá đối với con,
  những điều vượt sức con, con đừng xét tới.
 5. Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ,
  cần chi phải hiếu kỳ!
 6. Đừng dây mình vào những việc quá sức con,
  vì những điều con trông thấy
  đã vượt quá trí hiểu của loài người.
 7. Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ,
  ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên.
{ 0 lời bình luận… add one }

Viết Lời Cầu Nguyện: