Phó Con Cho Mẹ

by Stephen on July 20, 2010 · 3 comments

Trong làng Sarthe (nước Pháp) có một bác canh điền can đảm nhưng đơn độc, có đứa con hư, hầu như lần nào bắt gặp tụi trẻ con ăn cắp vật đều thấy có mặt con bác trong đó. Nhưng bác vẫn không la mắng hoặc đe dọa. Một hôm đầy rầu rĩ, bác dẫn con đến đền thờ kính Ðức Mẹ. Hai cha con tiến sát bàn thờ Mẹ, quì xuống, trịnh trọng và đầy tin tưởng, bác đọc to lời cầu xin:

“Lạy Ðức Mẹ, con đã bất lực về đứa con của con rồi, con xin trao phó cho Mẹ.”

Ðức Mẹ đã nhận lời trao phó và tin tưởng của bác canh điền. Lớn lên cậu được các cha thuộc dòng Trắng (Pères Oblats de Marie) nhận vào Ðệ tử Viện. Sau cậu trở nên vị Thừa sai miền Bắc cực và trở thành Giám mục Grouard ở xứ Alaska, một thành phố được thiết lập nên do ngài và đã lấy tên ngài để đời đời ghi nhớ ơn ngài.

Ngài đã trung thành mến yêu Ðức Mẹ, và đã lan tỏa lòng sùng mến ấy cho mọi người chung quanh. Ngài đã chết thánh thiện sau một đời sống anh hùng và gương mẫu, thọ 90 tuổi.

Những gì đã trao phó cho Ðức Mẹ, Mẹ đã triệt để giữ gìn.

{ 3 comments… read them below or add one }

Hanh Vo March 15, 2014 at 2:05 pm

“Lạy Ðức Mẹ, con cung đã bất lực về viec day do cac đứa con của con rồi, con xin trao phó cho Mẹ.”

Reply

Maria Ngan January 28, 2016 at 12:41 am

Lạy Mẹ Maria con đã bất lực trước cuộc sống bế tắc của con rồi xin Mẹ hãy cứu giúp con.Xin Mẹ hãy cứu giúp chồng con biết lương thiện trở lại đạo.Con xin phó thác 2 vợ chồng con cho Mẹ.

Reply

Maria Vân June 24, 2013 at 2:17 am

Lạy Mẹ sau khi đọc xong câu chuyện này con cảm thấy thật vui mừng , vì bao lâu nay con và gia đình con khuyên bảo chồng con hãy tin vào chúa và Mẹ nhưng đều không có kết quả vì càng nói thì mọi chuyện càng đi ngược lại với mong muốn của gia đình con . Lạy Mẹ Maria con cảm thấy mình đã bất lực về chồng của con rồi , con xin giao phó cho Mẹ . Xin Mẹ hãy rủ lòng thương ghé mắt nhìn chúng con . Lạy mẹ con xin phó thác mọi sự cho Mẹ xin mẹ đoái thương nhận lời con nài xin Amen !!!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: