Tình bạn

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
  phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.
 2. Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con;
  nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.
 3. Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
  nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
 4. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
  ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
 5. Có người là bạn lại trở nên thù,
  và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.
 6. Có người là bạn khi đồng hành với con,
  nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
 7. Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con:
  gia nhân con, nó tự do sai bảo.
 8. Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.
 9. Với quân thù, con hãy tránh xa,
  còn với bè bạn, con phải coi chừng.
 10. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
  ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
 11. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
  và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.
 12. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,
  những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.
 13. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình
  vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: