≡ Menu

Cương quyết và tự chủ

 1. Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước,
  như một tên tội lỗi lật lọng.
 2. Hãy giữ vững xác tín của mình,
  và lời con phải trước sau như một.
 3. Hãy mau mắn nghe,
  nhưng thong thả rồi hãy trả lời.
 4. Nếu biết thì trả lời cho người ta,
  bằng không, thì hãy đặt tay lên miệng.
 5. Vinh hay nhục đều ở lời nói cả,
  và cái lưỡi chính là mối hoạ cho con người.
 6. Đừng để bị mang tiếng là người bép xép,
  cũng đừng ăn nói quanh co.
  Vì nếu ăn trộm là điều nhục nhã,
  thì nói lời hai ý càng đáng lên án gắt gao.
 7. Trong mọi chuyện lớn nhỏ, đừng tỏ ra vô ý thức;
  đang là bạn, chớ trở nên thù.
 8. Quả vậy, bị mang tiếng thì thật là nhục nhã và ô danh,
  cũng như mắc tội hay nói lời hai ý.
 9. Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì,
  kẻo con bị nát thân như bò tót.
 10. Kẻo lá cành của con, con ngốn sạch,
  hoa trái của con, con phá hết,
  và con sẽ chỉ còn như một khúc củi khô.
 11. Một con người xấu xa làm băng hoại chính mình,
  tự biến thành trò cười cho kẻ thù nghịch.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: