≡ Menu

Giàu sang và tự đắc

 1. Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói: “Tôi có đủ cả rồi! “
 2. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con,
  mà thoả mãn những đam mê của lòng mình.
 3. Đừng nói: “Ai làm gì được tôi? ”
  Vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt.
 4. Đừng nói: “Tôi đã phạm tội nhưng nào có sao? ”
  Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó!
 5. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn,
  rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác.
 6. Đừng nói: “Người rất mực cảm thương,
  tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả! ”
  Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình,
  và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi.
 7. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi;
  đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác,
  vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ,
  và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong.
 8. Đừng cậy dựa vào của cải bất chính,
  vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment