E lệ và cả nể

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Hãy để ý tới thời cuộc và lo tránh điều xấu,
  và đừng chuốc lấy nhục vào thân.
 2. Vì có cái nhục đưa đến tội lỗi,
  và cũng có cái nhục là vinh quang và ân sủng.
 3. Đừng vị nể ai đến phải thiệt thân,
  cũng đừng vì bị nhục mà để cho mình sụp đổ.
 4. Đừng ngại lên tiếng khi cần thiết,
  vì nhờ lời nói mà người ta biết được ai khôn ngoan,
  do phát biểu mà biết được trình độ học vấn.
 5. Đừng nói trái sự thật,
  và phải biết xấu hổ vì sự thiếu học của con.
 6. Đừng hổ thẹn xưng thú tội lỗi mình,
  đừng ngăn chặn dòng sông đang chảy.
 7. Đừng cúi rạp trước kẻ ngu đần,
  cũng đừng thiên vị người quyền thế.
 8. Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật,
  và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con.
 9. Đừng ăn càn nói bậy,
  chớ nhu nhược trễ nải trong công việc của con.
 10. Đừng như sư tử trong gia đình,
  mà lại nhút nhát giữa gia nhân.
 11. Đừng xoè tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: