Khôn ngoan là nhà giáo dục

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng,
  và săn sóc những ai kiếm tìm mình.
 2. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống,
  ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc.
 3. Người nắm được khôn ngoan
  sẽ được vinh quang làm gia nghiệp,
  đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành.
 4. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh,
  và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu.
 5. Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân,
  ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn.
 6. Ai tin tưởng vào khôn ngoan,
  sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp
  và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng.
 7. Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ
  qua nẻo đường quanh co,
  giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy,
  và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện
  bao lâu chưa tin tưởng họ được;
  rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình.
 8. Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng,
  khiến họ được mừng vui,
  và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình.
 9. Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ,
  và để mặc cho họ sụp đổ.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: