Bác ái đối với người nghèo

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.
 2. Ai đền ơn đáp nghĩa là biết lo xa,
  lúc sa cơ, người ấy sẽ tìm được nơi nương tựa.
 3. Con ơi,
  đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo,
  đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi.
 4. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi,
  đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo.
 5. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm,
  đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được con giúp đỡ.
 6. Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối,
  gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi.
 7. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn,
  kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con.
 8. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con,
  thì Đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện.
 9. Hãy làm cho công hội mến thương con,
  và tỏ lòng kính trọng người làm lớn.
 10. Hãy lắng nghe kẻ nghèo, và nhã nhặn chào lại họ.
 11. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức,
  đừng hèn nhát khi con phải xét xử.
 12. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha,
  và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng;
  được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao,
  và Người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: