Kinh Sáng Soi

by Stephen on September 21, 2009 · 2 comments

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

{ 2 comments… read them below or add one }

Cư Lương August 7, 2012 at 5:12 pm

Xin có vị nào biết bài Kinh Sáng Soi/ Kinh Chúa Sáng Soi bằng tiếng Anh/English cho tôi biết. Vì chỗ tôi đang ở ít người Việt Nam mà người Mỹ thời nhiều. Tôi đã được nhiều ơn rất lớn lao từ bài Kinh nầy.

Reply

Paul Lu November 26, 2012 at 12:05 am

Khong biet loi cau nguyen nay co dung nhu kinh Sang Soi cua vietnam minh khong, nhung minh thay no tuong tu, vi vay thu post len xem. Hy vong lam ban hai long.

(This prayer is frequently used by Jesuits to begin classes and meetings.)

O Spirit of God, we ask you to help orient
all our actions by your inspirations,
carry them on by your gracious assistance,
that every prayer and work of ours
may always begin from you
and through you be happily ended.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: