Cách thức trao tặng

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Con ơi, khi làm ơn, còn đừng trách móc;
  khi tặng quà, chớ kèm theo những lời rầu rĩ.
 2. Hạt sương lại không giảm bớt cái nóng sao?
  Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng.
 3. Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao?
  Người giàu ân đức thì tặng cả hai.
 4. Kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt;
  quà tặng của con người tham lam làm rơi nước mắt.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: