Suy nghĩ và tiên liệu

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Học trước đã rồi hãy nói sau;
  để ngừa bệnh, con hãy uống thuốc.
 2. Trước khi xét đoán, hãy tự kiểm điểm,
  thì trong giờ Chúa đến viếng thăm, con sẽ được khoan hồng.
 3. Để khỏi mang bệnh, con hãy hạ mình xuống,
  trong lúc ốm đau vì tội lỗi, con hãy tỏ lòng ăn năn.
 4. Hãy giữ lời khấn hứa đúng thời, đừng chậm trễ,
  chớ đợi đến giờ lâm chung mới ăn ở liêm chính.
 5. Trước khi khấn hứa, con hãy lo dọn mình;
  đừng làm như người thử thách Đức Chúa.
 6. Hãy nhớ đến cơn thịnh nộ trong những ngày cuối cùng,
  đến giờ báo oán, khi Người ngoảnh mặt đi.
 7. Hãy nhớ đến thời đói kém, khi con dư dật;
  khi giàu có, hãy nhớ đến cơn nghèo khổ và nỗi khốn cùng.
 8. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi;
  trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua.
 9. Người khôn ngoan thì thận trọng trong mọi sự,
  và giữ mình khỏi lầm lỡ trong ngày tội lỗi hoành hành.
 10. Ai thông minh thì biết khôn ngoan,
  và ca tụng kẻ tìm được khôn ngoan.
 11. Những người thạo ăn nói, chính họ cũng trau dồi khôn ngoan,
  và nhả ngọc phun châu thành những câu ngạn ngữ tuyệt vời.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: